O projektu

PACITA („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment“) je mezinárodní projekt financovaný ze 7. RP (Věda ve společnosti). Projekt je naplánován na 4 roky – od dubna 2011 do března 2015. Klíčovým tématem projektu je „parliamentary technology assessment“ (PTA). Oficiální stránky projektu v angličtině jsou k dispozici na www.pacitaproject.eu. Sledujte taky @PACITAproject na Twitteru (pro informace o konferenci TA v Praze hledejte hashtag #PaciTA13) a na facebook.com/pacitaproject.)

Projekt byl iniciován osmi členy sítě EPTA (European Parliamentary Technology Assessment) a je zaměřen na spolupráci těchto stávajících evropských PTA institucí (tzv. PTA countries) s dalšími evropskými institucemi z různých sfér, které se zabývají využitím výzkumných výsledků pro rozhodování a mají potenciál rozšířit využití TA v dané zemi (tzv. non-PTA countries). Více informací o Technology Assessment a projektu PACITA najdete v tomto krátkém videu.

Cíle

Hlavními cíli projektu jsou:

  • rozšíření evropské základny pro politické rozhodování využívající výsledky vědy a výzkumu
  • zvýšení zájmu veřejnosti o vědu a technologie
  • zintenzívnění dvoustranné komunikace mezi vědci a politiky
  • zahrnutí společenských a etických aspektů do výzkumu a vývoje

Těchto cílů chce projekt dosáhnout pomocí:

  • zhodnocení institucionalizace PTA v evropských zemích
  • zavedení komplexního školicího systému o PTA
  • vytvoření diskuzní platformy o praktickém využívání PTA
  • zahájení procesu ustavení instituce PTA v dalších evropských zemích v úzké spolupráci s experty

Partnerské organizace v projektu

V projektu je zapojeno 15 partnerů působících v národních či regionálních parlamentních organizacích pro vědu a technologie, výzkumných pracovištích, na univerzitách či v jiných podobných institucích. Českým partnerem v projektu je Technologické centrum AV ČR.

Danish Board of Technology Foundation, Dánsko, koordinátor projektu PACITA.
Institute for Technology Assessment and Systems Analysis, Německo
Rathenau Instituut, Nizozemsko
Norwegian Board of Technology, Norsko
Institute of Technology Assessment, Rakousko
Applied Research and Communications Fund, Bulharsko
Instituto de Tecnologia Química e Biológica – ITQB, Portugalsko
Society and Technology Institute, Belgie (Flámsko), členem konsorcia v letech 2011-2012.
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació – FCRI, Španělsko (Katalánsko)
Centre for Technology Assessment – TA-SWISS, Švýcarsko
Knowledge Economy Forum, Litva
Technologické centrum AV ČR, Česká republika
University of Liège, SPIRAL Research Centre, Belgie (Valonsko)
University College Cork, Irsko
Hungarian Academy of Sciences, Maďarsko

Poznámka: Název instituce je uveden v angličtině, pouze pokud daná instituce název v angličtině používá na svých oficiálních internetových stránkách. V ostatních případech je použit název v původním jazyce.

Další informace

FacebookTwitterYouTube